Skip to main content

Compostering

Systemen en filters voor maximale protectie

De schoonst mogelijke cabinelucht voor iedere machinist

Voorkom ernstige gezondheidsrisico’s

Composteerinrichtingen of groenverwerkers accepteren dagelijks grote hoeveelheden groenafval. Bij de verwerking hiervan kunnen machinisten en operators blootgesteld worden aan grote hoeveelheden schadelijke gassen, dampen en schimmels. Contact met deze stoffen, via de luchtwegen of zelfs de poriën, kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Als bedrijf, en als machinist, zou je dit te allen tijde moeten willen voorkomen.

BMAir ontwikkelt en installeert speciale filteroverdruksystemen voor composteerbedrijven en de bouwmachines die zij gebruiken. Met onze systemen worden machinisten voorzien van maximaal gezuiverde lucht.

Schadelijke stoffen binnen de compostering

Iedere sector kent z’n eigen gevaarlijke stoffen. Daarom biedt BMAir speciale systemen en filters voor verschillende sectoren.

Ammoniak

Aanwezigheid van stikstof in de vorm van mest leidt tot aanzienlijk verhoogde vorming van ammoniak tijdens het composteringsproces. Mensen kunnen last hebben van ammoniak doordat de geur sterk prikkelend is. Als mensen in korte tijd veel ammoniak inademen, kan het onder andere de slijmvliezen en de ademhalingsorganen aantasten. Het kan ook de ogen zeer sterk irriteren.

Biologische agentia

Biologische agentia is een verzamelnaam voor deeltjes die in de lucht zweven en bacteriën, virussen, schimmels en gisten bevatten, zogenoemde micro-organismen. Medewerkers worden met name via de huid en via inademing van stof blootgesteld aan biologische agentia. Biologische agentia moeten dus niet in de ademzone voorkomen. Als het stof op de huid terecht komt, kan het infecties aan de huid veroorzaken en eczeem-achtige klachten geven.

Zwavelwaterstof

Dit is een giftig gas met een sterke geur, dat lijkt op de geur van rotte eieren. Deze herkenbaarheid is door de mens alleen waar te nemen bij lage concentraties. Fysieke klachten; vermoeidheid, slaperigheid, irritatie aan de ogen, ontsteking & irritatie van ademhalingsorganen. Bij (zeer) hoge concentraties kan zelfs pijn in de neus en/of bloedingen ontstaan, het menselijk reukorgaan wordt lamgelegd waardoor de geur niet meer wordt waargenomen en kan longembolie met mogelijk fatale consequenties optreden.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen 1 januari 2022

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Bekijk hele lijst
CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

Deze publicatie presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen.

Bekijk publicatie

Onze systemen en filters

Maak kennis met onze oplossingen en ontdek jouw bron van frisse lucht.

Systemen

Uitrustingen voor iedere mobiele toepassing

Vind jouw systeem

Filters

Betrouwbare filters voor ieder type verontreiniging

Vind jouw filter

Wereldwijd

Wereldwijd ademen machinisten van bouwmachines met onze systemen de schoonst mogelijke lucht, zelfs in de meest vervuilde werkomgevingen.

Kiezen voor BMAir

Optimale bescherming

Wij stellen hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan onze leveranciers, medewerkers en distributeurs; alleen zo behouden onze producten hun uitstekende reputatie.

Uit handen nemend

Schaft u een systeem van BMAir aan, dan kunnen wij voor u de installatie, de filterwissels en het onderhoud uit handen nemen. Tevens kunt u een beroep doen op onze keuringen of maatwerkoplossingen.

MVO in het kwadraat

Bij duurzaam ondernemen draait het om de balans tussen people, planet en profit. Met 25 jaar aan innovatie draagt BMAir zorg voor uw belangrijkste kapitaal, uw personeel.

Gepatenteerde technologie

Gebruik van superieure technologieën vastgelegd in diverse patenten. Als marktleider willen wij u naast de veiligste ook de beste oplossingen bieden.