Skip to main content

Mijnbouw

Werk veilig, pleeg geen roofbouw

Gezond zijn op de lange termijn

Consessies doen is geen optie

Machinisten in de mijnbouw zijn automatisch aan veel stof onderhevig. Veel stoffen zijn relatief ongevaarlijk in kleine hoeveelheden. In grote hoeveelheden kunnen veel stoffen echter wel schade aanrichten. Stoffen zoals kwarts (silica) zijn daarnaast altijd gevaarlijk. Kwartsstoffen zijn uiterst fijn, bijna onzichtbaar en kunnen tot diep in de longen doordringen. De gevolgen hiervan op de lange termijn zijn vaak ernstig en zelfs levensbedreigend. Langdurige contactmomenten vormen een groot risico voor de gezondheid. Een risico waaraan machinisten niet blootgesteld zouden mogen worden. En hoeven worden… Want BMAir ontwikkelt systemen en filters die dit risico tot een minimum beperkt. Met onze installaties zijn machinisten in de mijnbouw voortaan voorzien van optimaal gefilterde lucht.

Schadelijke stoffen binnen de mijnbouw

Iedere sector kent z’n eigen gevaarlijke stoffen. Daarom biedt BMAir speciale systemen en filters voor verschillende sectoren.

DME

De uitlaatgassen van dieselmotoren worden dieselmotoremissie (DME) genoemd. Vaak wordt ook de term dieselrook gebruikt. DME bevat gassen en vaste deeltjes (roet). De vaste (ultra)fijnstofdeeltjes bevatten onder andere polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), die kankerverwekkend zijn.

Kwartsstof

Kwarts zit in zand en in de meeste natuurlijke gesteenten en dus in veel bouwmaterialen. Kwartsstof is heel fijn stof, dat niet of nauwelijks te zien is. Het bestaat uit hele kleine onoplosbare stofdeeltjes die diep in de longen terechtkomen. Hier kan het bindweefselvorming veroorzaken, dit wordt longfibrose of ook wel stoflongen genoemd. Kwartstof is ook kankerverwekkend, blootstelling eraan kan longkanker veroorzaken.

Zuurstof

Ondergronds kan slechte ventilatie zorgen voor een direct zuurstofttekort. Onvoldoende zuurstof betekent dat er minder dan 18 vol.-% zuurstof aanwezig is, terwijl lucht normaal gesproken 21 vol.-% zuurstof bevat. Wanneer de concentratie zuurstof minder dan 10 vol.-% is, treedt zonder voorsymptomen (duizeligheid) bewusteloosheid op. Al snel zal ook hersenletsel het gevolg zijn en kan binnen enkele minuten de dood intreden, tenzij er direct reanimatie plaatsvindt.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen 1 januari 2022

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Bekijk hele lijst
CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

Deze publicatie presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen.

Bekijk publicatie

Onze systemen en filters

Maak kennis met onze oplossingen en ontdek jouw bron van frisse lucht.

Systemen

Uitrustingen voor iedere mobiele toepassing

Vind jouw systeem

Filters

Betrouwbare filters voor ieder type verontreiniging

Vind jouw filter

Wereldwijd

Wereldwijd ademen machinisten van bouwmachines met onze systemen de schoonst mogelijke lucht, zelfs in de meest vervuilde werkomgevingen.

Kiezen voor BMAir

Optimale bescherming

Wij stellen hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan onze leveranciers, medewerkers en distributeurs; alleen zo behouden onze producten hun uitstekende reputatie.

Uit handen nemend

Schaft u een systeem van BMAir aan, dan kunnen wij voor u de installatie, de filterwissels en het onderhoud uit handen nemen. Tevens kunt u een beroep doen op onze keuringen of maatwerkoplossingen.

MVO in het kwadraat

Bij duurzaam ondernemen draait het om de balans tussen people, planet en profit. Met 25 jaar aan innovatie draagt BMAir zorg voor uw belangrijkste kapitaal, uw personeel.

Gepatenteerde technologie

Gebruik van superieure technologieën vastgelegd in diverse patenten. Als marktleider willen wij u naast de veiligste ook de beste oplossingen bieden.