Skip to main content

Opdrachtgevers

Niets aan het toeval overlaten

Kies het beste voor jouw werkzaamheden

Wees bedachtzaam en integer

Als je werkzaamheden uitbesteedt aan bijvoorbeeld een aannemer, dan verwacht je een veilige en gezonde werkwijze. Immers draag je de eindverantwoordelijkheid als het gaat om de opstelling en naleving van het V&G plan volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit. De realiteit is soms echter anders. Op dit moment zijn er helaas nog altijd machinisten op bouwmachines die werken zonder schone luchttoevoer. Dit kan zijn door het ontbreken van een filteroverdruksysteem of het gebruik van een niet toereikende of niet gekeurde samenstelling. Misschien ook wel de machinisten die jouw aannemer inzet. De kans is dus aanwezig dat er op jouw terrein verontreinigde lucht ingeademd wordt met alle gevolgen van dien. Daar kan jij iets aan doen. Want als opdrachtgever heb je de middelen en de wettelijke verplichting om dit naar je toe te halen.

Niet alleen omdat de regels het voorschrijven, maar omdat ook jij je steentje wilt bijdragen. Gewoon voor een verantwoord gevoel. Er zijn veel systemen in omloop. Maar als het gaat om veiligheid in getallen, zijn de filteroverdruksystemen van BMAir koploper. Werkt jouw aannemer met verantwoorde bouwmachines?

Bekende gevaarlijke stoffen

Dagelijkse kost. Maar daarom niet minder gevaarlijk. Met BMAir ben je altijd goed voorbereid.

Compostering
 • Ammoniak
 • Zwavelwaterstof
 • Biologische argentia

Lees meer

Opslag & vervoer
 • Kwartsstof
 • PAK’s
 • Biologische argentia

Lees meer

Sloopwerkzaamheden
 • Asbest
 • Kwartsstof
 • Roet/PAK’s

Lees meer

Bodemsanering
 • Benzeen
 • Vinylchloride
 • Cyaniden

Lees meer

Mijnbouw
 • Kwartsstof
 • DME
 • Zuurstof

Lees meer

Recycling
 • Biologische argentia
 • Asbesthoudend afval
 • Gevaarlijke stoffen

Lees meer

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen 1 januari 2022

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Bekijk hele lijst
CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

Deze publicatie presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen.

Bekijk publicatie

Onze systemen en filters

Maak kennis met onze oplossingen en ontdek jouw bron van frisse lucht.

Systemen

Uitrustingen voor iedere mobiele toepassing

Vind jouw systeem

Filters

Betrouwbare filters voor ieder type verontreiniging

Vind jouw filter

Wereldwijd

Wereldwijd ademen machinisten van bouwmachines met onze systemen de schoonst mogelijke lucht, zelfs in de meest vervuilde werkomgevingen.

Kiezen voor BMAir

Optimale bescherming

Wij stellen hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan onze leveranciers, medewerkers en distributeurs; alleen zo behouden onze producten hun uitstekende reputatie.

Uit handen nemend

Schaft u een systeem van BMAir aan, dan kunnen wij voor u de installatie, de filterwissels en het onderhoud uit handen nemen. Tevens kunt u een beroep doen op onze keuringen of maatwerkoplossingen.

MVO in het kwadraat

Bij duurzaam ondernemen draait het om de balans tussen people, planet en profit. Met 25 jaar aan innovatie draagt BMAir zorg voor uw belangrijkste kapitaal, uw personeel.

Gepatenteerde technologie

Gebruik van superieure technologieën vastgelegd in diverse patenten. Als marktleider willen wij u naast de veiligste ook de beste oplossingen bieden.