Skip to main content

Opslag & vervoer

Altijd volledig beschermd aan het werk

Geef schadelijke stoffen geen kans

Altijd goed beschermd aan het werk

Chauffeurs hebben veelal te maken met pieken in concentraties aan verontreinigde stoffen. Bijvoorbeeld wanneer een verontreinigde stof in de container wordt gestort. Juist op deze momenten is een volledig beschermde cabine met gezuiverde lucht van levensbelang. Blootstelling aan uiterst kleine concentraties kan op korte termijn al levensbedreigend zijn. Deze gevaren mogen nooit onderschat worden. Gezondheid heeft onze topprioriteit.

BMAir ontwikkelt en installeert gepatenteerde filteroverdruksystemen voor chauffeurs en machinisten die werken in vervuilde (mobiele) omgevingen. Zo kun je onbezorgd je werk uitvoeren in een gezonde werkomgeving. Toepasbaar op iedere bouwmachine, heftruck of vrachtwagen.

Schadelijke stoffen in het opslag & vervoer

Iedere sector kent z’n eigen gevaarlijke stoffen. BMAir biedt iedere sector daarom speciale systemen en filters.

Biologische agentia

Biologische agentia is een verzamelnaam voor deeltjes die in de lucht zweven en bacteriën, virussen, schimmels en gisten bevatten, zogenoemde micro-organismen. Medewerkers worden met name via de huid en via inademing van stof blootgesteld aan biologische agentia. Biologische agentia moeten dus niet in de ademzone voorkomen. Als het stof op de huid terecht komt, kan het infecties aan de huid veroorzaken en eczeem-achtige klachten geven.

Kwartsstof

Kwarts zit in zand en in de meeste natuurlijke gesteenten en dus in veel bouwmaterialen. Kwartsstof is heel fijn stof, dat niet of nauwelijks te zien is. Het bestaat uit hele kleine onoplosbare stofdeeltjes die diep in de longen terechtkomen. Hier kan het bindweefselvorming veroorzaken, dit wordt longfibrose of ook wel stoflongen genoemd. Kwartstof is ook kankerverwekkend, blootstelling eraan kan longkanker veroorzaken.

PAK's

Tijdens het vervoeren van verontreinigde grond kunnen PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) vrijkomen. Het belangrijkste toxicologische effect van PAK’s is kanker. Bij hoge concentraties kunnen PAK’s ook negatieve effecten op de huid hebben en oog- en slijmvliesirritaties veroorzaken.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen 1 januari 2022

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Bekijk hele lijst
CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

Deze publicatie presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen.

Bekijk publicatie

Onze systemen en filters

Maak kennis met onze oplossingen en ontdek jouw bron van zuivere lucht.

Systemen

Uitrustingen voor iedere mobiele toepassing

Vind jouw systeem

Filters

Betrouwbare filters voor ieder type verontreiniging

Vind jouw filter

Wereldwijd

Wereldwijd ademen machinisten van bouwmachines met onze systemen de schoonst mogelijke lucht, zelfs in de meest vervuilde werkomgevingen.

Kiezen voor BMAir

Optimale bescherming

Wij stellen hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan onze leveranciers, medewerkers en distributeurs; alleen zo behouden onze producten hun uitstekende reputatie.

Uit handen nemend

Schaft u een systeem van BMAir aan, dan kunnen wij voor u de installatie, de filterwissels en het onderhoud uit handen nemen. Tevens kunt u een beroep doen op onze keuringen of maatwerkoplossingen.

MVO in het kwadraat

Bij duurzaam ondernemen draait het om de balans tussen people, planet en profit. Met 25 jaar aan innovatie draagt BMAir zorg voor uw belangrijkste kapitaal, uw personeel.

Gepatenteerde technologie

Gebruik van superieure technologieën vastgelegd in diverse patenten. Als marktleider willen wij u naast de veiligste ook de beste oplossingen bieden.