Skip to main content

Recycling

Afval is recyclebaar, een mensenleven niet.

Verantwoord verwerken van afval?

Antwoord met werken in de schoonst mogelijke lucht

Locaties waar wordt gerecycled zijn uitgelezen plekken voor schimmels, bacteriën en virussen om zich te vermenigvuldigen. Vooral tijdens het transport, uitstorten en samenpakken van het afval komen deze met grote hoeveelheden tegelijk in de lucht terecht. Dit leidt tot hoge concentraties aan vervuilde lucht in korte tijd. Deze piekmomenten zijn een gevaarlijke aangelegenheid voor machinisten en chauffeurs die het afval verwerken. Blootstelling aan kleine hoeveelheden kan al leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid.

Machinisten en chauffeurs hebben recht op een optimaal beveiligde werkplek. Een plek waar zij veilig zijn en niet blootgesteld worden aan vervuiling. Zij mogen dat minimaal verwachten van een werkgever. Daarom ontwikkelt BMAir filteroverdruksystemen voor de schoonst mogelijke lucht.

Schadelijke stoffen in de recycling

Iedere sector kent z’n eigen gevaarlijke stoffen. Daarom biedt BMAir speciale systemen en filters voor verschillende sectoren.

Asbesthoudend afval

Asbesthoudende afvalstoffen zijn afvalstoffen die asbestvezels bevatten of daarvan niet te onderscheiden zijn. De bekendste toepassingen van asbest waren asbestcement (golfplaten, bouwmateriaal, waterleiding), asbestisolatie (ovens, ketels, leidingen) en asbesthoudende pakkingen (industrie). Vanwege de duurzaamheid van ingeademde asbestvezels in de longen kunnen zich 10 tot 60 jaar na inademing van asbestvezels zeer ernstige longziekten openbaren, zoals longkanker en mesothelioom (bron: AI-3 Asbest).

Biologische argentia

Biologische agentia is een verzamelnaam voor deeltjes die in de lucht zweven en bacteriën, virussen, schimmels en gisten bevatten, zogenoemde micro-organismen. Medewerkers worden met name via de huid en via inademing van stof blootgesteld aan biologische agentia. Biologische agentia moeten dus niet in de ademzone voorkomen. Als het stof op de huid terecht komt, kan het infecties aan de huid veroorzaken en eczeem-achtige klachten geven.

Gevaarlijke stoffen

Bij diverse werkzaamheden in de afvalbranche worden gevaarlijke stoffen verwerkt en/of komen deze vrij in het proces. Bijv. reststoffen uit de rookgasreiniging van afvalenergiecentrales, vrijkomen van gassen uit stortplaatsen, biogas bij vergisten, zwavelwaterstof bij rioleringsbeheer en chemicaliën voor de waterzuivering. Afhankelijk van de aard van de stof is er kans op brandwonden, vergiftigingen, huidaandoeningen, flauwvallen, etc.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen 1 januari 2022

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Bekijk hele lijst
CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

Deze publicatie presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen.

Bekijk publicatie

Onze systemen en filters

Maak kennis met onze oplossingen en ontdek jouw bron van frisse lucht.

Systemen

Uitrustingen voor iedere mobiele toepassing

Vind jouw systeem

Filters

Betrouwbare filters voor ieder type verontreiniging

Vind jouw filter

Wereldwijd

Wereldwijd ademen machinisten van bouwmachines met onze systemen de schoonst mogelijke lucht, zelfs in de meest vervuilde werkomgevingen.

Kiezen voor BMAir

Optimale bescherming

Wij stellen hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan onze leveranciers, medewerkers en distributeurs; alleen zo behouden onze producten hun uitstekende reputatie.

Uit handen nemend

Schaft u een systeem van BMAir aan, dan kunnen wij voor u de installatie, de filterwissels en het onderhoud uit handen nemen. Tevens kunt u een beroep doen op onze keuringen of maatwerkoplossingen.

MVO in het kwadraat

Bij duurzaam ondernemen draait het om de balans tussen people, planet en profit. Met 25 jaar aan innovatie draagt BMAir zorg voor uw belangrijkste kapitaal, uw personeel.

Gepatenteerde technologie

Gebruik van superieure technologieën vastgelegd in diverse patenten. Als marktleider willen wij u naast de veiligste ook de beste oplossingen bieden.