Skip to main content

Sloopwerkzaamheden

BMAir geeft de schoonst mogelijke lucht

Houd het bij slopen op de bouw

Het slopen van gezondheid is niet nodig

Tijdens sloopwerkzaamheden kunnen allerlei stoffen vrijkomen. Onschadelijke, maar ook schadelijke en uiterst giftige stoffen. Wanneer er gewerkt wordt met onvoldoende bescherming en er deeltjes vrijkomen, is het praktisch al te laat. Luchtwegen en ogen raken geïrriteerd, of erger. Daarnaast heeft ook de apparatuur in de cabine hieronder te leiden. Voorkom moeilijkheden en zie toe op schone en gefilterde lucht voor machinisten.

Sloopwerkzaamheden hoeven geen aanslag op een lichaam te zijn. Zolang er maar de juiste maatregelen genomen worden. BMAir is wereldwijd marktleider op het gebied van filteroverdruksystemen. Dankzij talloze innovaties en patenten zien wij toe op maximale prestaties van onze producten om ervoor te zorgen dat machinisten en operators veiliger kunnen werken.

Schadelijke stoffen met sloopwerkzaamheden

Iedere sector kent z’n eigen gevaarlijke stoffen. BMAir biedt iedere sector daarom speciale systemen en filters.

Asbest

Bij het slopen van gebouwen die voor 1 juli 1993 gebouwd zijn, bestaat er een grote kans op blootstelling aan asbest. De bekendste toepassingen van asbest waren asbestcement (golfplaten, bouwmateriaal, waterleiding), asbestsolatie (ovens, ketels, leidingen) en asbesthoudende pakkingen (industrie). Vanwege de duurzaamheid van ingeademde asbestvezels in de longen kunnen zich 10 tot 60 jaar na inademing van asbestvezels zeer ernstige longziekten openbaren, zoals longkanker en mesothelioom. (Bron: AI-3 Asbest).

Kwartsstof

Kwarts zit in zand en in de meeste natuurlijke gesteenten en dus in veel bouwmaterialen. Kwartsstof is heel fijn stof, dat niet of nauwelijks te zien is. Het bestaat uit hele kleine onoplosbare stofdeeltjes die diep in de longen terechtkomen. Hier kan het bindweefselvorming veroorzaken, dit wordt longfibrose of ook wel stoflongen genoemd. Kwartstof is ook kankerverwekkend, blootstelling eraan kan longkanker veroorzaken.

Roet/PAK's

Tijdens of na een brand is er een risico op blootstelling aan roet, koolmonoxide, azijnzuur en PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) die bewezen kankerverwekkend zijn. Dit kan tevens leiden tot stress en hoofdpijn, misselijkheid, irritatie van ogen en keel, benauwdheid en vermoeidheid. Ook kunnen luchtwegklachten en hart- en vaatziekten ontstaan.

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen 1 januari 2022

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Bekijk hele lijst
CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

Deze publicatie presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen.

Bekijk publicatie

Onze systemen en filters

Maak kennis met onze oplossingen en ontdek jouw bron van frisse lucht.

Systemen

Uitrustingen voor iedere mobiele toepassing

Vind jouw systeem

Filters

Betrouwbare filters voor ieder type verontreiniging

Vind jouw filter

Wereldwijd

Wereldwijd ademen machinisten van bouwmachines met onze systemen de schoonst mogelijke lucht, zelfs in de meest vervuilde werkomgevingen.

Kiezen voor BMAir

Optimale bescherming

Wij stellen hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan onze leveranciers, medewerkers en distributeurs; alleen zo behouden onze producten hun uitstekende reputatie.

Uit handen nemend

Schaft u een systeem van BMAir aan, dan kunnen wij voor u de installatie, de filterwissels en het onderhoud uit handen nemen. Tevens kunt u een beroep doen op onze keuringen of maatwerkoplossingen.

MVO in het kwadraat

Bij duurzaam ondernemen draait het om de balans tussen people, planet en profit. Met 25 jaar aan innovatie draagt BMAir zorg voor uw belangrijkste kapitaal, uw personeel.

Gepatenteerde technologie

Gebruik van superieure technologieën vastgelegd in diverse patenten. Als marktleider willen wij u naast de veiligste ook de beste oplossingen bieden.