Skip to main content

Werkgevers

Veilig en gezond zijn is de norm

Kies het beste voor jouw medewerkers

Wees bedacht en integer

Geef jij als werkgever écht om de gezondheid van jouw medewerkers? Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Wij pretenderen niet alleen dat we geven om de gezondheid van jouw medewerkers, maar doen het ook. En dat mogen zij ook wel verwachten. Van ons, maar ook van jou… Niet eens omdat het moet qua regelgeving, maar gewoon omdat zij een gezonde werkplek verdienen. En omdat een zo veilig mogelijke werkplek simpelweg de norm zou moeten zijn. Sta jij er net zo in? Wij als wereldwijd marktleider voor filteroverdruksystemen, laten je graag kennismaken met onze systemen en filters.

Naast een maatschappelijk verantwoorde keuze, is een BMAir systeem ook een erg slimme keuze. Volledig afgestemd op uw RI&E. De gezondheidsrisico’s worden sterk gereduceerd. Met onze logmodules zijn alle waarden te traceren en herleidbaar. BMAir biedt dus onmisbare instrumenten om jouw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. Voor jou betekent dit: ondernemen met een gerust gevoel.

Bekende gevaarlijke stoffen

Dagelijkse kost. Maar daarom niet minder gevaarlijk. Met BMAir ben je altijd goed voorbereid.

Compostering
 • Ammoniak
 • Zwavelwaterstof
 • Biologische agentia

Lees meer

Opslag & vervoer
 • Kwartsstof
 • PAK’s
 • Biologische agentia

Lees meer

Sloopwerkzaamheden
 • Asbest
 • Kwartsstof
 • Roet/PAK’s

Lees meer

Bodemsanering
 • Benzeen
 • Vinylchloride
 • Cyaniden

Lees meer

Mijnbouw
 • Kwartsstof
 • DME
 • Zuurstof

Lees meer

Recycling
 • Biologische agentia
 • Asbesthoudend afval
 • Gevaarlijke stoffen

Lees meer

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen 1 januari 2022

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Bekijk hele lijst
CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

Deze publicatie presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen.

Bekijk publicatie

Onze systemen en filters

Maak kennis met onze oplossingen en ontdek jouw bron van frisse lucht.

Systemen

Uitrustingen voor iedere mobiele toepassing

Vind jouw systeem

Filters

Betrouwbare filters voor ieder type verontreiniging

Vind jouw filter

Wereldwijd

Wereldwijd ademen machinisten van bouwmachines met onze systemen de schoonst mogelijke lucht, zelfs in de meest vervuilde werkomgevingen.

Kiezen voor BMAir

Optimale bescherming

Wij stellen hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan onze leveranciers, medewerkers en distributeurs; alleen zo behouden onze producten hun uitstekende reputatie.

Uit handen nemend

Schaft u een systeem van BMAir aan, dan kunnen wij voor u de installatie, de filterwissels en het onderhoud uit handen nemen. Tevens kunt u een beroep doen op onze keuringen of maatwerkoplossingen.

MVO in het kwadraat

Bij duurzaam ondernemen draait het om de balans tussen people, planet en profit. Met 25 jaar aan innovatie draagt BMAir zorg voor uw belangrijkste kapitaal, uw personeel.

Gepatenteerde technologie

Gebruik van superieure technologieën vastgelegd in diverse patenten. Als marktleider willen wij u naast de veiligste ook de beste oplossingen bieden.